top of page

FNs Verdensmål

Verdensmaal-logo-liggende-white-baggrund
manna food logo_edited.png
Manna Food og FNs verdensmål

FNs verdensmål er en integreret del af Manna Foods visioner for bæredygtig mad og fremtidens fødevaresystemer. Frem mod 2030 vil vi derfor arbejde for at støtte op om ”en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på” [1]

 

Vores målsætning er at bidrage med bæredygtige løsninger til offentlige og private aftagere på fødevareområdet og understøtte deres indsatser for klimaet, sundhed, økologi, plantebaseret mad og reduktion af madspild. Båret frem af denne målsætning arbejder vi i Manna Food på at understøtte FNs verdensmål nr. 6, 12, 15 og 17

verdesnmål 6
verdensmål 12
verdensmål 15
verdensmål 17
bottom of page